Udredning

Udredning

Vi gør vores bedste hver eneste dag! Alligevel kan vi møde udfordringer på vores vej, som giver os nogle særlige belastninger undervejs. Desværre møder jeg i mit arbejde således mennesker, som ofte i mange år har kæmpet med deres problemstillinger, uden at få nærmere belyst, hvad det drejer sig om.


Hvis du/I oplever følelses-, adfærdsmæssige eller faglige udfordringer i en længere periode, kan det således godt være, at en psykologisk undersøgelse eller udredning vil give mere klarhed over: Forskellige følelsesmæssige, sociale og/eller personlighedsmæssige problemstilling(er), intelligens, kognitive funktioner (fx planlægning og hukommelse).


I nogle tilfælde vil sådan en udredning give større klarhed over, hvorvidt du har behov for en henvisning til videre psykiatrisk udredning (og eventuel medicinering), da de fleste psykopatologiske symptomer bliver tydeligere i forbindelse med en psykologisk udredning. I mange andre tilfælde kan udredningen give som skrevet et tydeligere billede af dine behov - helt uden en diagnose eller medicinering.

PPZWLD_2