Til medarbejdere

Supervision
og coaching til medarbejdere

Som medarbejdere vil vi gerne gøre en forskel på vores arbejdsplads. Alligevel kan vi ramme ind i situationer, som får os til at føle os utilstrækkelige eller endda uprofessionelle, selvom vi gør vores bedste hver eneste dag. At arbejde med disse problemstillinger kræver selvindsigt og ikke mindst en stor portion mod.

 

Jeg vil støtte dig i denne proces og oplever, at der ofte ikke skal meget til for at styrke alle de ressourcer og store faglighed, du i forvejen har med dig. Samtidig vil vi arbejde på en større fornemmelse af, at du faktisk gør den forskel, du gør - med alt det, du er og kan! Enten individuelt eller sammen med dine kollegaer

Sådan foregår det

Forløbet starter med en indledende samtale, hvor det præciseres, hvilken viden, hvilke færdigheder og kompetencer, der skal udvikles samt forventninger til det videre forløb.

Et supervisions- eller coachingforløb vil således variere alt efter dine behov i forhold til, hvordan supervision og/eller coaching er relevant ud fra personlige, faglige og etiske problemstillinger. Som oftest aftales forløbet i samarbejde med en arbejdsgiver eller leder, som ønsker at understøtte en målrettet læringsproces til sine medarbejdere. Dog kan du selvfølgelig sagtens rette henvendelse selv.