Til ledere

Supervision og
coaching til ledere

Alle medarbejdere på en arbejdsplads gør det bedste, de kan - hver eneste dag! Dette gælder os for dig, som leder. Din opgave er dog ikke kun at lede dine medarbejdere og sørge for en tilfredsstillende opgaveløsning, men også at lede dig selv og samarbejde med resten af ledelsesgruppen. Dette kan være udfordrende og ikke mindst konflikt- eller dilemmafyldt.

Supervision og/eller coaching til dig selv eller dine medarbejdere (individuelt eller i grupper) styrker ikke kun de faglige kompetencer, men giver også et trygt rum til at reflektere over dynamikker og processer i jeres arbejde. At arbejde med forskellige problemstillinger kræver selvindsigt og ikke mindst en stor portion mod. Samtidig skal der ofte dog ikke meget til for at styrke alle de ressourcer og den store faglighed, der i forvejen er til stede.

Sådan foregår det

Forløbet starter med en indledende samtale, hvor det præciseres, hvilken viden, hvilke færdigheder og kompetencer, der skal udvikles samt forventninger til det videre forløb.

Et supervisions- eller coachingforløb vil således variere alt efter dine behov i forhold til, hvordan supervision og/eller coaching er relevant ud fra personlige, faglige og etiske problemstillinger. Som oftest aftales forløbet i samarbejde med en arbejdsgiver eller leder, som ønsker at understøtte en målrettet læringsproces til sine medarbejdere. Dog kan du selvfølgelig sagtens rette henvendelse selv.