Supervision og coaching

Supervision og coaching

Ønsker du at arbejde mere målrettet med dine faglige kompetencer på dit arbejde, kan et praksisnært supervisions- eller coachingforløb med en erfaren psykolog være det rette valg!

Her kan du både blive klogere på dig selv og dine kompetencer inden for dit fagområde i et fagligt og professionelt forløb samt opdage og arbejde med dine blinde pletter og udviklingspunkter. Jeg vil derfor sammen med dig reflektere over viden og praksis og rumme dine faglige udfordringer, spørgsmål og tvivl.

Sådan foregår det

Forløbet starter med en indledende samtale, hvor det præciseres, hvilken viden, hvilke færdigheder og kompetencer, der skal udvikles samt forventninger til det videre forløb.

Et supervisions- eller coachingforløb vil således variere alt efter dine behov i forhold til, hvordan supervision og/eller coaching er relevant ud fra personlige, faglige og etiske problemstillinger. Som oftest aftales forløbet i samarbejde med en arbejdsgiver eller leder, som ønsker at understøtte en målrettet læringsproces til sine medarbejdere. Dog kan du selvfølgelig sagtens rette henvendelse selv.