Supervision og coaching

Supervision og coaching

Ønsker du at arbejde målrettet med dine faglige kompetencer, kan et supervisions- eller coachingforløb være det rette valg!

Bliv klogere på dig selv og dine kompetencer inden for et fagområde i et fagligt og professionelt forløb, hvor du kan reflektere over din viden og praksis med mig som din supervisor, dvs. én, der kan rumme dine faglige udfordringer, spørgsmål og tvivl sammen med dig.

Sådan foregår det

Forløbet starter med en indledende samtale, hvor det præciseres, hvilken viden, hvilke færdigheder og kompetencer, der skal udvikles samt forventninger til det videre forløb.

Et supervisions- eller coachingforløb vil således variere efter behov i forhold til hvordan supervision og coaching er relevant ud fra personlige, faglige og etiske problemstillinger.

Som oftest aftales forløbet i samarbejde med en arbejdsgiver eller leder, som ønsker at understøtte en målrettet læringsproces til sine medarbejdere. Dog kan den enkelte medarbejder sagtens rette henvendelse selv.