Traumeterapi

Traumeterapi

Hvis du selv, dit barn eller hele din familie bliver udsat for en livstruende eller overvældende og voldsom begivenhed, kan det påvirke jeres generelle trivsel og velbefindende på mange forskellige måder. Peter Levine, en af verdens eksperter på området, beskriver det således:


“Et traume bringer hjernen i chok, lammer sindet og får kroppen til at stivne. Det overvælder sine ulykkelige ofre og kaster dem ud i et frådende hav af smerte, hjælpeløshed og fortvivlelse.” (“Traume og hukommelse”, s. 20)

Disse oplevelser kan omfatte - men er på ingen måde begrænset til - mobning, overfald og vold, ulykker, overgreb og omsorgssvigt, krig og flugt, medicinske/kirurgiske behandlinger, naturkatastrofer eller at overvære, at nogen kommer voldsomt til skade eller endda mister livet.

Traumer - også traumer oplevet i barndommen - kan have en alvorlig, langvarig effekt og overvælde ens evne til at klare sig personligt, fagligt og i nære relationer. Dette skyldes, at en traumatisk oplevelse ikke kun manifesterer sig i vores psyke, men også påvirker kroppens ve og vel. Det er således vigtigt, at traumet ikke forbliver ubearbejdet, men derimod bearbejdes gennem professionel terapi ved at aktivere egne fornemmelser, kroppen og dens selvhelbredende processer. Vigtigt i en vellykket traumebehandling er således at integrere de rette metoder (fx mentaliseringsbaseret behandling, kropslig traumeheling, EMDR, hypnose, psykoedukation m.m.) afhængigt af dine behov.

Sådan kan traumebehandling hjælpe

Traumebehandling er baseret på forståelsen af sammenhængen mellem traumet og de efterfølgende følelsesmæssige og adfærdsmæssige reaktioner. Behandlingen tager afsæt i den enkeltes traumer, oplevelser, baggrund og ressourcer, hvorved hver person bliver mødt på netop dét sted, de befinder sig.

Formålet med behandlingen er at tilbyde færdigheder og strategier til at hjælpe med en bedre forståelse samt håndtering af de følelser og minder, som er forårsaget af den traumatiske begivenhed. Det endelige mål er at gøre dig, dit barn eller din familie i stand til at skabe en sundere betydning af den oplevelse, der fandt sted i jeres liv.