Krisesamtale

Krisesamtale

Efter en voldsom og/eller potentiel traumatiserende oplevelse kan der være behov for hurtig professionel psykologisk hjælp. Det kan være på grund af pludselige voldsomme hændelser i jeres liv såsom skilsmisse, omsorgssvigt, overgreb, kritisk sygdom eller dødsfald.

Børn og voksne reagerer og udtrykker sig meget forskelligt, når de oplever en krise. Især børn mangler ofte et sprog til at beskrive, hvad de har oplevet og går igennem. Nogle børn vil græde meget, blive angste, rastløse eller urolige, mens andre får hovedpine og ondt i maven. Men også voksne kan udvise meget lignende reaktioner. Derfor er det vigtigt, at der bliver taget hånd om den enkeltes situation og behov.

Hvordan foregår det?

Krisesamtaler kan foregå individuelt eller i samtalegrupper med fokus på, hvordan jeg bedst hjælper den enkelte gennem krisen.

Børn vil ofte have brug for særlige tiltag som kan danne grundlag for sikring af deres fortsatte hverdag, og som kan reetablere trygheden for dem. Uanset alder vil der i en/et krisesamtale/-forløb dog hovedsageligt være fokus på ressourcer og at tale hændelsen igennem for at stabilisere og styrke klienten efter oplevelsen.