Krisesamtale

Krisesamtale

Efter en voldsom og/eller potentiel traumatiserende hændelse kan der være behov for hurtig og professionel psykologhjælp.

Det kan være, at du/I har oplevet nogle overvældende begivenheder i jeres liv såsom en for stor arbejdsbelastning i for lang tid, ensygemelding på grund af stress, en skilsmisse, omsorgssvigt, overgreb, kritisk sygdom eller dødsfald m.fl.


Børn og voksne reagerer og udtrykker sig meget forskelligt, når de oplever sig overvældet i en krise. Vi mangler ofte et sprog til at beskrive, hvad vi har oplevet og/eller går igennem. Nogle mennesker vil græde meget, blive angste, rastløse eller urolige, mens andre får fysiske symptomer såsom hovedpine eller ondt i maven.

Derfor er det vigtigt, at der bliver taget hånd om den enkeltes situation og behov hurtigst muligt i professionelle rammer. Samtidig betyder god social støtte og opbakning i familien dog også enormt meget og gør en forskel for at komme godt og hurtigt igennem krisen.

Hvordan foregår det?

Krisesamtaler kan foregå individuelt eller i samtalegrupper med fokus på, hvordan jeg bedst hjælper den enkelte gennem krisen.

Børn vil ofte have brug for særlige tiltag som kan danne grundlag for sikring af deres fortsatte hverdag, og som kan reetablere trygheden for dem. Uanset alder vil der i en/et krisesamtale/-forløb dog hovedsageligt være fokus på ressourcer og at tale hændelsen igennem for at stabilisere og styrke klienten efter oplevelsen.