Defusing & debriefing

Defusing & debriefing

Når en enkel medarbejder eller endda en hel gruppe af medarbejdere på en arbejdsplads bliver udsat for en voldsom hændelse, kan der efterfølgende være behov for at støtte op med forskellige former for aflastningssamtaler inden for den første tid efter hændelsen. Dette stabiliserer og giver mulighed for at vurdere, hvilke tiltag og andre interventioner der kan være brug for for at modvirke følgevirkninger af hændelsen.


Defusing, som en form for aflastningssamtale, har til formål, at skabe en umiddelbar forståelsesramme for den kritiske hændelse. En defusingsamtale giver på en delvis struktureret måde mulighed for at tale om hændelsesforløbet. Samtidig kan defusingsamtaler medvirke til at skabe en øget følelse af sammenhold og fællesskab i den berørte personalegruppe. Ofte bruges desuden god tid på at orientere om de mest almindelige krisereaktioner efter en kritisk hændelse og på at vurdere, hvorvidt det på et senere tidspunkt kunne være hensigtsmæssigt at gennemføre en debriefing eller andre former for støttende tiltag for den enkelte medarbejder eller personalegruppen.

Psykologisk debriefing derimod er en mere systematisk gennemgang - ofte i en gruppe af medarbejdere, som sammen har stået i en voldsom situation, eller som på anden vis er blevet stærkt berørt af en uventet hændelse. Ligesom ved defusing skabes i en debriefing en fælles forståelsesramme for den kritiske hændelse, som medarbejderne har været udsat for. Debriefing er en kompleks psykologisk gruppeproces, og den skal derfor forestås af en psykologisk uddannet debriefingsleder, der har særlige kompetencer inden for det krisepsykologiske område.