Praktisk

b4ce2d39

Ydernummer og den offentlige sygesikring

Bemærk venligst, at klinikken ikke har overenskomst med den offentlige sygesikring/ydernummer. Hvis du har fået en lægehenvisning, kan du derfor desværre ikke bruge den hos mig. Jeg tilbyder dog, at du kan få 250,-kr i rabat pr. samtale, såfremt du har en lægehenvisning.

Udeblivelse og afbud

Afbud til en samtale skal ske senest 24 timer før samtalen. Hvis du melder afbud rettidigt, opkræves ikke noget honorar. Ved udeblivelser eller afbud senere end 24 timer før samtalen, opkræves dog fuld kompensation for timesatsen. Dette er uanset årsagen til afbuddet. Bemærk, at 'danmark' ikke dækker faktureringer for udeblivelser for sene afbud.

Afbud gives til tlf: 31329575 på sms eller ved at lægge en besked på telefonsvareren. Afbud kan ikke gives på mail.

Tidsrum for konsultationer

kl. 8-16:00 på hverdage efter aftale dog også tidligere eller senere på dagen - eller i weekenden.

Ønsker man ikke at gøre brug af alle konsultationer på sit klippekort, kan man efter nærmere aftale give de resterende samtaler til en ven eller pårørende. Penge kan desværre ikke refunderes. Klippekort skal bestilles forlods og kan ikke gælde for tidligere afholdte konsultationer.

psykolog-petra-hjemmeside_10

Priser

Priserne er gældende pr. 01. januar 2020. 

Klienter, hvor forsikring, arbejdsgiver eller myndighed betaler
1.100 kr.
Pædagogisk psykologisk rådgivning inklusive psykologiske udredninger og undersøgelser
1.100 kr.
Standardpris pr. konsultation
950 kr.
Klippekort med 10 konsultationer – pris pr. konsultation
750 kr.
Klippekort med 5 konsultationer – pris pr. konsultation
850 kr.

Der er lavet en aftale med sygesikringen “danmark” om, at medlemmer i 2020 kan modtage et tilskud på op til 300,-kr pr. konsultation. Dette kan medføre en egenbetaling på kun 450,-kr pr. konsultation (ved køb af klippekort med 10 konsultationer). Betaling af samtalen foregår i starten af hver konsultation. Der kan betales med MobilePay eller kontant.

Sygesikring "danmark"